וואטסאפ עם משה ליפשיץ

ערר על שינוי עילת סגירה

"שמו הטוב של אדם הוא נכס יקר. חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא כתם שהוטל בשם הטוב. וכי
 מי לא ירצה להסיר כתם זה? לעניין זה, יש הבדל בין סגירת תיק בשל חוסר ראיות לבין סגירת
 תיק בשל חוסר אשמה, גם אם לא ניתן לכך פרסום ברבים. אפשר להבין ללבו של אדם, המשוכנע
 שהוא חף מפשע, כאשר הוא דורש כי חשד שהועלה נגדו ימחק לחלוטין, ובתיק שנפתח נגדו
 ירשם כי התיק נסגר כיוון שהתברר כי אין הוא אשם" (בג"ץ 1/9//85 קבלרו נ' היועץ המשפטי
 לממשלה)


לאחר שהמשטרה פותחת תיק פלילי, מתחילה מלאכת איסוף הראיות, במידע וקיימות מספיק ראיות לביצוע עבירה פלילית, אז המשטרה מעבירה את חומר הראיות לגורמי התביעה לצורך הכנת כתב אישום כנגד מושא התיק - קרי כנגד החשוד.

יחד עם זאת קיימים מספר מקרים אשר המשטרה נמנעת מלהגיש כתב אישום ואז לפני שהתיק מגיע לבית המשפט התיק נסגר, אולם בחלק הארי של המקרים המשטרה מנהלת על כך מרשם העוקב אחר הרשומים הפליליים של כל אדם ואדם.

קיימות מספר עילות לסגירת תיק פלילי לפני הגעתו לבית המשפט:

חוסר ראיות
היא העילה נפוצה ביותר, בא הגורם שבחן את התיק הגיע למסקנה כי הראיות הקיימות אין בהן די בכדי שיבשילו לכדי הכנת כתב אישום שיוגש לבית המשפט, מספיק בדל ראייתי קטן על מנת שהגורם המחליט יקבע שעילת הסגירה תיק פלילי תהיה מעילת "חוסר ראיות".
בגין עילה זו המשטרה מנהלת מרשם פלילי לפי חוק המרשם הפלילי סעיף 1(ג) - הידוע יותר בנוסח רשום פלילי על כל אזרח, אדם שנסגר לו תיק מעילה זו יהיה לו רשום פלילי בגין העבירה אשר התיק נסגר בגינה בעילה זו.

חוסר עניין לציבור
העילה השנייה בנפיצותה, משמעותה היא כי אף על פי שקיימות ראיות להעמדת החשוד/ה לדין הגורם המחליט סבר כי התיק אינו ראוי להגיע לשערי בית המשפט.
לדוגמא: סכסוך בין שכנים שהגיע לכדי הבנות בין הצדדים והצדדים חיים כעת בשלום האחד עם השני - במצב דברים זה קיים אינטרס על שמירה על השכנות הטובה וייתכן כי התיק ייסגר מחוסר עניין לציבור.

בגין עילה זו המשטרה מנהלת מרשם פלילי הידוע יותר בנוסח רשום פלילי על כל אזרח, אדם שנסגר לו תיק מעילה זו יהיה לו רשום פלילי בגין העבירה אשר התיק נסגר בגינה בעילה זו.

חוסר אשמה
הגורם המחליט, בחן את הראיות וראה כי אין כלל וכלל ראיות נגד החשוד/ה או לחלופין התלונה על העבירה אינה מצביעה על אירוע פלילי.
לעילת הסגירה - "חוסר אשמה" קיים יתרון עצום שכן לא קיים בגינה רשום פלילי במרשם הפלילי אותו מנהלת משטרת ישראל.

ערר על עילת סגירת תיק פלילי:
לאדם המרגיש נפגע מהחלטת הגורם שסגר את התיק קיימת אפשרות בעצמו או באמצעות עו"ד פלילי לפנות לגורם שהחליט על סגירת התיק ולבקש לשנות את עילת הסגירה לעילה אחרת.
ברור שהרצוי ביותר מבחינת האדם שנפתח כנגדו תיק פלילי כי התיק יסגר בעילת "חוסר אשמה" וזאת בשל היתרונות המשמעותיים בסגירת תיק בעילה שכזו.

ניתן להגיש את הערר תוך 60 ימים מיום בו הודע לחשוד על סגירת התיק, בפרק זמן זה רצוי ואף מתחייב כי העורר או ב"כ ישיג את חומר הראיות על מנת שיהיה לו על מה לערער.
את הערר מגישים לגורם שהחליט על עילת סגירת התיק אשר יכול לשנות את דעתו על סמך הנימוקים שהוגשו לו, במידה ואין הוא עושה כן הוא יעביר את התיק להחלטת דרג בכיר ממנו, לדוגמא עם פרקליטות מחוז סגרה את התיק, התיק יועבר לעיון מחלקת עררים בפרקליטות המדינה.
ההחלטה של הגורם הבכיר הינה החלטה סופית שלא ניתנת לערעור נוסף. יחד עם זאת הדרך ל"תקוף" החלטה כזו היא ע"י הגשת הליך בג"צ.

להלן דוגמא לתיק בו עו"ד משה ליפשיץ פנה לחטיבת התביעות - מרכז במשטרת ישראל ולאחר שהגורם המחליט עיין בחומר פעם נוספת לאור הנימוקים שהועברו, החליט הממונה לשנות אל עילת הסגירה לחוסר אשמה