Category Archives: תעבורה

נהיגה בשכרות / תחת השפעת אלכוהול

נהיגה בשכרות - ענישה המושג נהיגה בשכרות הנו מושג מדעי – והבדיקה הינה מדעית הבדיקה תתבצע באמצעות בדיקת דם ע"י מי שמוסמך לכך או בדיקה באמצעות מכשיר הינשוף. אם ריכוז האלכוהול בגופו של נהג עולה על 50 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם או על 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף (הפסיקה העלתה את הרף ל…
קרא עוד

נהיגה רשלנית / בקלות ראש

נהיגה רשלנית בקלות ראש, עבירה לפי סעיף 62 לתקנות התעבורה –  אם הואשמת בעבירה רשלנית או בקלות ראש, זה הזמן לשכור את שירותיו של עו"ד שהנו מומחה בתחום הדין התעבורתי. מדובר בעבירה אשר עונש המינימום עליה הנו פסילה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ואף במקרים רבים הרבה מעבר לזה, ענישה זו מלווה בקנס כספי כבד…
קרא עוד