Recent Posts by moshel

מניעת כניסה לישראל / הגבלת כניסה לישראל

  הגבלת הכניסה לישראל ע"י תושבי השטחים / מניעת כניסה   משרד עורך דין פלילי משה ליפשיץ, עוסק בכל הקשור להגבלת הכניסה ואו מניעת הכניסה של תושבי השטחים הפלסטינאים למדינת ישראל, השירות ניתן לתושבים פלסטינאים תושבי יהודה ושומרון אשר לא מצליחים להוציא אישור שהייה בישראל בשל התנגדות כלשהי. קיימים שני סוגים עיקריים של הגבלות/מניעות: הגבלת…
קרא עוד

ערר על שינוי עילת סגירה

"שמו הטוב של אדם הוא נכס יקר. חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא כתם שהוטל בשם הטוב. וכי מי לא ירצה להסיר כתם זה? לעניין זה, יש הבדל בין סגירת תיק בשל חוסר ראיות לבין סגירת תיק בשל חוסר אשמה, גם אם לא ניתן לכך פרסום ברבים. אפשר להבין ללבו של אדם, המשוכנע שהוא חף…
קרא עוד

רשום פלילי – מחיקה

מאת : עורך דין משה ליפשיץ החוק המנחה הנו חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 משטרת ישראל מנהלת מרשם פלילי בהתאם לסמכותה לפי חוק זה, כאמור בסעיף 1 לחוק, המרשם הפלילי נועד בכדי שלמשטרה יהיו רשומים היסטוריים לגבי כל מי שנחקר במשטרה, אולם עם השנים קיימים גופים רבים ומגוונים אשר משתמשים בין בהתאם ובין בניגוד…
קרא עוד

Recent Comments by moshel

No comments by moshel yet.