נהיגה רשלנית / בקלות ראש

נהיגה רשלנית בקלות ראש, עבירה לפי סעיף 62 לתקנות התעבורה –  אם הואשמת בעבירה רשלנית או בקלות ראש, זה הזמן לשכור את שירותיו של עו"ד שהנו מומחה בתחום הדין התעבורתי. מדובר בעבירה אשר עונש המינימום עליה הנו פסילה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ואף במקרים רבים הרבה מעבר לזה, ענישה זו מלווה בקנס כספי כבד…
קרא עוד