מידע כללי אודות תאונות דרכים

נוסעים, נהגים או הולכי רגל יקרים אשר היו מעורבים לצערנו בתאונת דרכים כאלו ואחרות חשוב שתדעו כי הנכם זכאים לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לכם. נושא תאונת הדרכים מוסדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים").חוק הפיצויים הינו חוק סוציאלי במהותו אשר מחד מיישם את עקרון העדר האשם ומגדיל בכך את מעגל הזכאים לפיצוי. אז מה העקרון אומר בעצם? די כי נגרם לאדם נזק גוף כלשהו בתאונת דרכים על מנת שתקום זכאותו לפיצוי ואין כל רלוונטיות לשאלת האשם בתאונה, כלומר גם אם הנפגע היה אשם בתאונת הדרכים אין הדבר מעלה ו/או מוריד לצורך קבלת הפיצויים. בכל תאונת דרכים, יש מרכיב של זכויות פיצוי לנפגעי גוף עם תקופת התיישנות לא קצרה שעומדת על 7 שנים מיום קרות התאונה. פיצוי מחברות הביטוח מתקבל על ידי תביעה של ביטוח החובה של הנהג או במקרים אחרים יש להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הנהג הפוגע או קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות.

כיצד על נפגע תאונת דרכים לפעול?

נפגעת בתאונת דרכים? יש מספר דברים שחשוב שתעשה! תתעדו ככל הניתן את אירוע התאונה, המקום והמקרה וכמובן רשמו בפניכם את פרטיו המלאים של הרכב המעורב בתאונה. פנו מוקדם ככל הניתן לבית החולים על מנת לקבל טיפול רפואי ולוודא שכל תלונותיכם תועדו כראוי על ידי הרופא לידי הרופא המטפל. הקפידו מילוי הוראות הרופאים המטפלים ועל שמירת רצף טיפולי, הקפידו לקבל אישורי מחלה ככל שנעדרתם מהעבודה תוצאת התאונה. הקפידו על שמירת מלוא התיעוד הקשור לתאונה ובכלל זה תיעוד רפואי (סיכום אשפוז, טיפולים רפואיים, הפניות, אישורי מחלה, העתקי מרשמים וכיוצ"ב) ותיעוד הוצאות (קבלות על רכישת טיפול תרופתי, קבלות על תשלום לרופאים, תיעוד הוצאות על עזרת צד ג' שנדרשה לאחר התאונה ובעקבותיה כגון סיעוד, ניקיונות וכיוצ"ב).

מה אח"כ?

פנו מוקדם ככל הניתן לתחנת המשטרה לצורך הוצאת אישור משטרה(הדבר הינו קריטי ביותר שכן ללא אישור משטרה, חברת הביטוח לא תשפה את הנפגע בפיצוי). שמרו את כל הפניות למוסד לביטוח לאומי לרבות וועדות רפואיות. יודגש כי בניגוד לדיני הנזיקין, בחוק הפיצויים אין צורך בהגשת חוות דעת רפואית בעת הגשת התביעה בבית המשפט כנגד חברת הביטוח ו/או נגד קרנית, בית המשפט עצמו ממנה את המומחים הרלוונטיים לפגיעות הגוף של התובע בהתאם לבקשת התובע וזאת על מנת שהתובע יוכל להוכיח את פגיעותיו ו/או את תביעתו. יודגש כי יש חובה בבקשה למינוי מומחים לצרף ראשית ראייה על מנת לבקש מינוי מוחה רפואי באותו התחום. למידע נוסף וייעוץ מקצועי בתחום אנא פנו אלינו ונשמח לעזור.