המשרד מתמחה במתן כל השירותים לאסיר:

ועדות שחרורים – מתן ייצוג בוועדת שליש לרבות התאמת תכניות שיקומיות הן פרטיות והן מטעם שירות בתי הסוהר, למשרד הצלחה רבה בשחרור אסירים על אף התנגדויות נחרצות של הפרקליטות.
יציאה לחופשה – סיוע בקבלת חופשות בין סדירות ו/או מיוחדות.
עתירות אסיר, "בגצ"ים" – למשרד ניסיון והצלחות בעתירות אסירים על החלטות שב"ס, המשרד מכיר את נהלי שב"ס על בוריים וכן את הפסיקות הרלוונטיות בתחום.
תנאי האסיר – סיוע במיון אסירים לבתי הכלא השונים על אגפיהם, עזרה בשינוי הצבה שאינה מתאימה.
טיפול בתיקים פנימיים – תיקים פליליים אשר נפתחו לאסיר בזמן שהייתו בבית הסוהר.