וואטסאפ עם משה ליפשיץ
 

בעבירת שוחד תמיד מעורבים שני צדדים

מתן שוחד וקבלת שוחד. אין אחד בלי השני! שני הצדדים ביחד ולחוד לוקים באשמה על פי יסודות עבירה פלילית זו. זה לא משנה אם מתן השוחד ו/או קבלת השוחד היה שלם או חלקי, ניתן בזמן אחד או בכמה פעימות, ניתן באופן מידי או מאוחר לביצוע העבירה - עבירות שוחד הן עבירות לכל דבר ודינן מאסר! בעבירות שוחד יש להוכיח זיקה בין מספר מרכיבים ולקחת מגוון נתונים מהשטח על מנת לקבל הכרעה סופית וכיוון שניתן להגיע לאשמה בעבירת שוחד גם אם הזיקה היא עקיפה, הרי שעצימת עין או משחק של “ראש קטן” לא יסייעו בידי מבצעי העבירה לצאת ממנה נקי וללא רבב, שכן עבירה זו מבוססת על היסודות שכבר דנו בהם, כמו: פגיעה בטוהר מידות וכללי מנהל תקין לצד פגיעה בשלטון החוק, פגיעה באמון הציבור, גזל וגניבה וכן ניצול לרעה של כוח שניתן לעובד הציבור ופגיעתו במנגנון הערכי של עבודת רשויות המדינה.

בהתאם לסעיף 293 לחוק העונשין, מה נחשב עבירת שוחד?

השוחד היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת; השוחד היה בעד עשיה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה; השוחד היה בעד פעולה מסוימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל; השוחד בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר; השוחד ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל הלוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר; תפקידו של לוקח השוחד היה קבוע או זמני ואם כללי או לעניין מסוים, אם מילויו היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה; השוחד נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

נעצרתם על עבירות שוחד? חשוב שתדעו

אין להקל ראש ויש לקבל מידע וייעוץ מפי מקצוענים בלבד ומומחים בתחום! חשיבות קבלת יעוץ מקצועי וליווי משפטי במקרים של חקירה או משפט בעבירות שוחד או בעבירת מרמה והפרת אמונים הם בגדר חובה על מנת להגיע לתוצאה טובה ומקסימלית ביותר בתיק! במהלך השנים משרדנו ייצג במקצועיות ובהצלחה מרובה, עובדי ציבור ואנשים פרטיים בעבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים, והגיעו להישגים והצלחות מרשימות לרבות סגירה של תיקים כבר בשלב החקירה, מניעה של כתבי אישום במסגרת הליכי שימוע, זיכויים ועוד. אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!