עבירות רצח - כל מה שחשוב לדעת

הדין הפלילי במדינת ישראל מטפל בעבירות רצח ביד קשה מנשוא. העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות רצח לסוגיהן, כוללים עונשי מאסר ממושכים אשר שוללים ממבצע העבירה את זכותו היסודית להסתובב בחברה כאדם חופשי ולנהל את חייו הוא כרצונו. אם מדובר על מקרה של רצח מדרגה ראשונה ,רצח בכוונה תחילה, זו עבירה הנחשבת לעבירה החמורה ביותר בספר החוקים בישראל ובעולם, עונש המאסר הנגזר על מי שהורשע הינו עונש המאסר המרבי שהחוק מאפשר, היינו – “מאסר עולם” העומד על עשרים עד שלושים שנים במרבית המקרים.

מדוע קיימת ענישה מסוג זה על רצח?

ענישה זו מטרתה לבודד אדם שנטל ביודעין ובמודע את חייו של האחר, מיתר האוכלוסיה – הן לשם הגנה על יתר הפרטים בחברה והן לשם העונש שיש לו ערך כלשעצמו כגורם מרתיע. במקרים מסוימים נלוות גם סנקציות כספיות כבדות לעונש המאסר שנגזר על נאשמים שהורשעו בביצוען של עבירות רצח. עבירת רצח היא, מטבע הדברים, עבירה חמורה מאין כמוה, וזאת לאור העובדה שעסקינן בנטילת חייו של הזולת – פעולה שהיא בלתי הפיכה כשם שהינה בלתי מוסרית. עבירות רצח פוגעות מעצם מהותן בעקרון קדושת חיי האדם, הנחשב לערך ראשון במעלה ברוב הארצות המתוקנות בעולם.

עבירת רצח - העונשים

עבירות רצח נושאות בעונש מאסר עולם חובה. מה הכוונה? ניתן לומר שככל שהנאשם ברצח הורשע בביצועו, בית הדין מחויב לפסוק לו מאסר עולם. עם זאת, תקופת המאסר בפועל אינה מוגדרת מראש והיא נעה בין 24 ועד 30 שנה כתלות בהחלטתו של נשיא המדינה. חשוב לדעת כי במקרים חמורים במיוחד שבהם אדם מורשע בביצוע רצח של יותר מקורבן אחד, בית המשפט רשאי לפסוק לחובתו גם מאסר עולם כפול ואף תקופה ממושכת מכך.

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע לנאשמים בעבירות רצח?

ההיכרות של עורך דין פלילי או עורך דין עבירות רצח עם רזי החוק וההלכה הפסוקה בתיקי רצח בארץ, מאפשרת במקרים מסוימים לזרז את ההליכים הפליליים גם בתיקי רצח, ולסיימם בעסקת טיעון מול התובע או הפחתה בעונשו של הנאשם. כבר קרו מצבים שבהם עורך דינו של נאשם בביצוע עבירת רצח הצליח להמיר את עונש המאסר שאמור היה להיגזר על מרשו בענישה מקלה יותר, על אף הנסיבות המורכבות לכאורה של המקרה. למידע נוסף וייעוץ מקצועי בכל תחום עבירות רצח אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו ולקבל את כל התשובות הנדרשות, תמיד כאן בשבילכם.