וואטסאפ עם משה ליפשיץ


מדוע קיימת ענישה מסוג זה על רצח?

ענישה זו מטרתה לבודד אדם שנטל ביודעין ובמודע את חייו של האחר, מיתר האוכלוסיה – הן לשם הגנה על יתר הפרטים בחברה והן לשם העונש שיש לו ערך כלשעצמו כגורם מרתיע. במקרים מסוימים נלוות גם סנקציות כספיות כבדות לעונש המאסר שנגזר על נאשמים שהורשעו בביצוען של עבירות רצח. עבירת רצח היא, מטבע הדברים, עבירה חמורה מאין כמוה, וזאת לאור העובדה שעסקינן בנטילת חייו של הזולת – פעולה שהיא בלתי הפיכה כשם שהינה בלתי מוסרית. עבירות רצח פוגעות מעצם מהותן בעקרון קדושת חיי האדם, הנחשב לערך ראשון במעלה ברוב הארצות המתוקנות בעולם.

עבירת רצח - העונשים

עבירות רצח נושאות בעונש מאסר עולם חובה. מה הכוונה? ניתן לומר שככל שהנאשם ברצח הורשע בביצועו, בית הדין מחויב לפסוק לו מאסר עולם. עם זאת, תקופת המאסר בפועל אינה מוגדרת מראש והיא נעה בין 24 ועד 30 שנה כתלות בהחלטתו של נשיא המדינה. חשוב לדעת כי במקרים חמורים במיוחד שבהם אדם מורשע בביצוע רצח של יותר מקורבן אחד, בית המשפט רשאי לפסוק לחובתו גם מאסר עולם כפול ואף תקופה ממושכת מכך.

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע לנאשמים בעבירות רצח?

  למידע נוסף וייעוץ מקצועי בכל תחום עבירות רצח אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו ולקבל את כל התשובות הנדרשות, תמיד כאן בשבילכם.