וואטסאפ עם משה ליפשיץ


עבירות סמים - עורך דין פלילי מומלץ לעבירות סמים

קיימות עבירות שונות ומגוונות הקשורות לעבירות הסמים אולם העבירות הראשיות בגינן נפתחים תיקי משטרה הינן:
1. סחר בסמים
2. תיווך בסמים
3. החזקת סמים שלא לצריכה עצמית
4. החזקת סמים לצריכה עצמית
5. נהיגה תחת השפעת סמים

סחר בסמים
החוק הרלוונטי הנו פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 והסעיף הרלוונטי הנו סעיף 13 לפקודה זו.
"לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל".
אם כן אנו למדים מסעיף החוק כי הפעלים של סחר בסמים כמו ייצוא סמים, ייבוא סמים וכמו הספקת סמים החוק מתייחס אליהם באותה מידה ואף מייחס להם את אותו הסעיף - מדובר בסעיף החמור ביותר בפקודת הסמים והחוק מחמיר במיוחד לעובר עבירה בהתאם לסע' 13 לפקודת הסמים, ראה סעיף 19 לאותה הפקודה אשר מגדיר מה דינו של מי שעובר עבירת סחר:
"העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977."

יש לשים לב שהחוק אינו עושה הבחנה בין מי שסוחר בסוג של סם זה או אחר אולם, כמובן שקיימת הבחנה בפסיקה לעניין מתחם הענישה בסחר בסמים וזאת בהתאם לסוג הסם הנסחר, קרי ענישתו / דינו של מי שסחר בסם מסוג קנאבוס (גראס, חשיש) אינו דומה למי שסחר בהרואין.

אם כך מה העונש על סחר בסמים?
מתחמי ענישה בהתאם למה שתבקש המשטרה מבית המשפט הנם:
סמים "קלים" - חשיש וקנאבוס בנסיבות קלות: 21-6 חודשים מאסר בפועל.
בנסיבות מחמירות: 12-21 חודשים מאסר בפועל.
בנוסף המדינה תעתור להטלת קנס ופסילת רישיון.

סמים "קשים"- הירואין, קוקאין וסמים "כימיים"
בנסיבות קלות בין 28-8 חודשי מאסר בפועל
 בנסיבות מחמירות בין 66-28 חודשי מאסר בפועל
 בנוסף המדינה תעתור להטלת קנס ופסילת רישיון.

נסיבות שיש להתחשב בהן בסיווג לנסיבות קלות או מחמירות-
כמות הסם, תדירות המכירה, האם אירוע חד פעמי, מחיר הסם, סוג המכירה, אורח
 חיים עברייני של הנאשם וכו'.
•יש לציין כי מתחמי הענישה נלקחו מאת הנחיות משטרת ישראל אגף לחקירות ולמודיעין
 חטיבת התביעות.
•מדובר על מתחמי ענישה של התביעה ולא על מתחמי ענישה של בתי המשפט.


החזקת סמים
יש להבדיל בצורה מהותית בין החזקת סמים לצריכה עצמית והחזקת סמים שאינה לצריכה עצמית, גם כאן החוק הרלוונטי הנו - פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 והסעיף הרלוונטי הנו סעיף 7

א. לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל
ב. האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.
ג. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
ד. על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

ניתן להבין כי המחוקק ראה לנכון שגם אם אדם נתפס עם סם בכמות שאינה לצריכה עצמית אזי המחוקק רואה זאת באותה החומרה כמו חומרת סחר בסמים מבחינת הענישה, קרי המשטרה לא חייבת להוכיח סחר בפועל אלא מספיק שיהיה בידי מחזיק הסם כמות סם מעבר למינימום אזי יראו אותו כמי שמחזיקו שלא לצריכתו העצמית.

אם כך מהיא כמות הסם לצריכה עצמית לצריכה עצמית ?
קנאביס / גראס / מריחואנה - עד 15 גרם מעבר לכך החזקה שלא לצריכה עצמית.
קוקאין, הרואין, אופיום, מורפין - עד 0.3 גרם מעבר לכך החזקה שלא לצריכה עצמית.
מתאדון - עד 0.15 גרם מעבר לכך החזקה שלא לצריכה עצמית.
ל.ס.ד LSD - עד 3 יחידות מעבר לכך החזקה שלא לצריכה עצמית.

אם כך מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית ?
סמים "קלים" - חשיש וקנאביס - בין שעות למען הציבור (של"צ)/ מאסר על תנאי (מע"ת) ועד למס' חודשי מאסר (שיכול וירוצו בעבודות שירות).
סמים "קשים" - הירואין, קוקאין וסמים "כימיים" - בין מע"ת וקנס ועד 8 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח.
בנוסף תעתור המדינה להטלת קנס ופסילת רישיון.
•יש לציין כי מתחמי הענישה נלקחו מאת הנחיות משטרת ישראל אגף לחקירות ולמודיעין
 חטיבת התביעות.
•מדובר על מתחמי ענישה של התביעה ולא על מתחמי ענישה של בתי המשפט.

בדיקת סמים
בידי המשטרה והרשויות השונות את הכלים לבדוק שאריות סם בגופו של אדם בדיקות אשר יבוצעו בדרך כלל באמצעות דגימת שתן מגופו של הנבדק, בדרך כלל שאריות קנאביס קרי מריחואנה, גראס ו/או חשיש ימצאו בגופו של הנבדק לאחר שצרך את הסם במשך שלושה ימים עד שלושה שבועות הכל בהתאם לתדירות השימוש של אותו הנבדק.

בסמים דוגמת קוקאין והרואין, שרידי הסם יוותרו בגופו של הנבדק עד לשלושה ארבעה ימים לאחר השימוש האחרון של הנבדק בסם.


עבירות סמים קנאביס

הבנת עבירות סמים בישראל

עבירות הסמים בישראל נלקחות בחומרה רבה ועלולות לגרור עונשים חמורים. פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 היא החוק הרלוונטי לעבירות סמים בישראל, והיא אוסרת החזקה, שימוש, ייבוא ​​וסחר בסמים מסוכנים. החוק מבחין בין החזקת סמים לצריכה עצמית לבין החזקת סמים שאינם לצריכה עצמית. החזקת סמים לצריכה עצמית דינה בשעות לציבור (לא)/מאסר על תנאי (מאסר על תנאי) עד מספר חודשי מאסר בגין סמים "קלים" כמו חשיש וקנאביס, וקנס עד 8 חודשים. מאחורי סורג ובריח עבור סמים "קשים" כמו הרואין, קוקאין וסמים "כימיים". העונש על החזקת סמים שלא לצריכה עצמית הוא 20 שנות מאסר או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-7777. חשוב להבין את ההבדלים בין עבירות אלו לבין העונשים הנלווים כדי לקבוע את דרך הפעולה המתאימה.

תפקידו של עו"ד מומחה לחוקי סמים

עורך דין סמים הינו עורך דין המתמחה בייצוג לקוחות שהואשמו בעבירות סמים. תפקידו של עורך הדין להגן על זכויות הלקוח, לספק ייעוץ משפטי ולפתח אסטרטגיית הגנה על מנת למזער את השפעת האישומים. עורך דין סמים יבחן את נסיבות המקרה, יבחן את הראיות ויפתח אסטרטגיית הגנה המותאמת לצרכיו הספציפיים של הלקוח. הדבר עשוי לכלול ערעור על קבילות הראיות, ניהול משא ומתן על הסדר טיעון או הצגת הגנה בבית המשפט. כמו כן, עורך הדין יעניק הכוונה וליווי לאורך כל ההליך המשפטי, תוך שמירה על זכויות הלקוח וכי יקבל את התוצאה הטובה ביותר לעניינו.

הכנת אסטרטגיית הגנה

הכנת אסטרטגיית הגנה היא חלק חשוב מתפקידו של עורך דין סמים. עורך הדין יבחן את הראיות ויפתח אסטרטגיה המותאמת לצרכיו הספציפיים של הלקוח. הדבר עשוי לכלול ערעור על קבילות הראיות, ניהול משא ומתן על הסדר טיעון או הצגת הגנה בבית המשפט. עורך הדין יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוח כדי לוודא שהוא מבין את האסטרטגיה ונוח עם הגישה. אסטרטגיית ההגנה צריכה להיות מתוכננת כדי למזער את השפעת ההאשמות ולהגן על זכויותיו וחירותו של הלקוח.

משא ומתן לעסקת טיעון

במקרים מסוימים, ייתכן שניתן יהיה לנהל משא ומתן עם התביעה על הסדר טיעון. הסדר טיעון הוא הסכם בין הנאשם לתביעה במסגרתו הסכים הנאשם להודות באשמה תמורת עונש מופחת או הקלות אחרות. עורך דין סמים יכול לנהל משא ומתן על הסדר טיעון בשם הלקוח, תוך הקפדה על הגנה על זכויותיו ואינטרסים שלו. עורך הדין יפעל להבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח, תוך התחשבות בפרטי המקרה ובנסיבותיו של הלקוח.

הגנה על התיק שלך בבית המשפט

אם התיק יגיע למשפט, עורך דין לסמים יגיש כתב הגנה בבית המשפט. הדבר עשוי לכלול ערעור על ראיות התביעה, הצגת עדים וחקירה נגדית של עדים מטעם התביעה. עורך הדין יפעל על מנת להבטיח כי זכויות הלקוח יהיו מוגנות לאורך כל המשפט ושיזכה לדיון הוגן. ההגנה המוצגת בבית המשפט צריכה להיות מיועדת למזער את השפעת האישומים ולהגן על זכויותיו וחירותו של הלקוח.

הפחתת ההשלכות של העבירה

גם אם הלקוח יימצא אשם, עורך דין לסמים יכול לפעול כדי למזער את השפעת האישומים. הדבר עשוי להיות כרוך בטענה לעונש מופחת, בחיפוש אחר חלופות למאסר או בתמיכה בשיקומו של הלקוח. עורך הדין יפעל על מנת להבטיח שזכויות ואינטרסים של הלקוח יהיו מוגנים לאורך כל ההליך המשפטי וכי הוא יקבל את התוצאה הטובה ביותר לעניינו.

ייצוג קטינים בבית המשפט לנוער

עבירות סמים המבוצעות על ידי קטינים מטופלות באופן שונה מאלה המבוצעות על ידי מבוגרים. עורך דין לסמים המתמחה בייצוג קטינים בבית משפט לנוער יכול לספק את התמיכה וההכוונה הדרושים כדי לסייע לקטין לנווט במערכת המשפט ולהגן על זכויותיהם. עורך הדין יפעל על מנת להבטיח כי זכויות הקטין יהיו מוגנות וכי הם יקבלו את התוצאה הטובה ביותר לעניינם. כמו כן, עורך הדין יעניק הכוונה ותמיכה למשפחתו של הקטין, ויוודא כי הם מבינים את ההליך המשפטי ואת האפשרויות העומדות לרשותם.

עזרה בשיקום

עבירות סמים כרוכות לעיתים קרובות בהתמכרות ובבעיות בסיס אחרות. עורך דין סמים יכול לסייע בשיקומו של הלקוח על ידי חיבורו למשאבים מתאימים והסברה לטיפול בו. עורך הדין יפעל על מנת להבטיח שהלקוח יקבל את התמיכה וההכוונה הדרושים לו כדי להתגבר על התמכרותו ולהתקדם בחייו.

אם הואשמתם בעבירת סמים, חשוב לזכור שיש לכם זכויות משפטיות. עורך דין לסמים יכול לעזור לך להבין את הזכויות הללו ולהבטיח שהן מוגנות לאורך כל ההליך המשפטי. עורך הדין יפעל על מנת שתקבלו שימוע הוגן וכי זכויותיכם מוגנות בכל שלב בהליך המשפטי.

בחירת עורך דין פלילי לסמים הנכון

בחירת עורך דין הסמים המתאים היא חיונית להגנה על זכויותיך וחירותך. חפשו עורך דין בעל ניסיון בעבירות סמים, רקורד של הצלחה ומחויבות למתן שירות ותמיכה בהתאמה אישית. עורך הדין צריך להיות מישהו שאתה מרגיש בנוח לעבוד איתו ושאתה סומך עליו שייצג את האינטרסים שלך. בחירת עורך דין הסמים המתאים יכולה לעשות את כל ההבדל בתוצאות התיק שלך.

פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג1973

קרא עוד אודות: עורך דין פלילי עבירות סמים

עורך דין סמים

מידע נוסף ממאגר החקיקה הלאומי: פקודת הסמים המסוכנים