וואטסאפ עם משה ליפשיץ
בית המשפט העליון התיר לעו"ד משה ליפשיץ לייצג חיילים ולשמש כסניגור בבתי הדין הצבאיים, הייצוג הנו בכל התחומים הפליליים ובכל התחומים היחודיים לצבא לרבות עריקויות, נפקדויות וכיוצ"ב.
משרדנו נותן שירות לחיילים עוד לפני הגיעם בפני המשטרה הצבאית ומלווה את החיילים לכל אורך המשפט הצבאי.
למשרד ניסיון רב ומוכח בייצוג מול גורמי הצבא ויכולת להפחית בענישה בהתאם למצבו האישי של כל חייל וחייל.