וואטסאפ עם משה ליפשיץ

מעצר ימים

מעצר ימים הוא המעצר הבסיסי, הראשוני – זהו בעצם כלי בידי היחידה החוקרת על מנת לאפשר לה לקבל זמן לצורך המשך החקירה בצורה הסטרילית ביותר שניתן מבחינתה בעבירות שהעונש המירבי עליהן הוא שלושה חודשים ויותר בהתאם לחוק הפלילי.
לכן תכלית המעצר היא לאפשר חקירת האירוע הפלילי מבלי שתהיה אפשרות עד כמה שניתן לשבש את הליכיה.

מעצר לצורכי חקירה מוגבל ל 30 ימים, המשך המעצר מעבר לכך דורש את אישור היועץ המשפטי לממשלה אשר ישאף להימנע ממעצר ממושך שכזה.

משטרת ישראל (בד"כ) תפנה לביהמ"ש על מנת שזה יאריך את מעצרו של חשוד בביצוע עבירה כאשר באותו המעמד המשטרה תעביר לשופט המחליט טופס סודי והטופס יכיל בדרך כלל את המידע הבא:
•פרטי האירוע בקצרה.
•החלק של העצור באירוע או לחילופין חלקו של כל עצור באירוע במידה ויש מספר עצורים.
•פעולות החקירה שהמשטרה ביצעה עד למועד בקשת המעצר, או פעולות שבוצעו מבקשת המעצר הקודמת.
•פעולות החקירה בעל המשטרה לבצע.
•פעולות חקירה מיוחדות.
•מידעים מודיעיניים.

תפקידו של העו"ד, הוא לגרום לביהמ"ש לקבל את ההחלטה כי המעצר הוא מיותר או להפחית את ימי המעצר המבוקשים על ידי המשטרה למינימום האפשרי וזאת ע"י חקירה נגדית שנציג המשטרה (טוען המעצרים) נחקר, בחקירה זו ובסיכומי עורך הדין ישאף העו"ד להציג בפני ביהמ"ש תמונה כוללת שתציג את פעולות המשטרה באופן מינימליסטי כך שביהמ"ש יאריך ימי מעצר אך ורק לפעולות אשר מחייבות את הישארותו של החשוד במעצר ולא יותר מכך.

השאלה המשמעותית ביותר: האם פעולות החקירה הנדרשות, דורשות את המשך שהייתו של החשוד במעצר???

פעולות חקירה אשר המשטרה מבקשת בד"כ:
1. חקירת עדים ו/או מעורבים נוספים.
2. בדיקת אליבי.
3. בדיקת מצלמות אבטחה.
4. חקירת תקשורת – בדיקת שיחות טלפון, בדיקת מיקום (איכון) וכיוצ"ב.
5. ביצוע בדיקות מז"פ / מעבדות.
6. הפעלת מדובב בתא המעצר.
7. איתור עדים נוספים.

תנאי המעצר:

תנאי המעצר כאשר הוא מיועד לצרכי חקירה הינם תנאים הנחשבים לקשים ביותר ביחס לתנאי מעצר בהם נמצא עצור במעצר עד תם הליכים או מי שכבר נחשב לאסיר, קרי מי שכבר נשפט.
הסיבה: למנוע את הקשר בין העצור לאחרים במטרה להימנע מניסיון של העצור לשבש הליכי חקירה – משכך לעצור ימים לא יתאפשרו ביקורים או שיחות טלפון, תנאי תא המעצר נחשבים לפחות טובים מאחר והתחלופה בהם רבה.