וואטסאפ עם משה ליפשיץ

חקירה במשטרה

ככלל משטרת ישראל ורשויות חקירה אחרות (רשות המיסים כדוגמא) רשאיות לזמן אדם לצורך חקירה.
האפשרויות העומדות בפני יחידות החקירה הן או לחקור תחת אזהרה, או לגבות עדות, כאשר המשמעויות הן כבדות משקל עבור אותו נחקר/עד. קיימת אפשרות נוספת והיא מסירה ידיעה עליה אדון במאמר ידיעה מודיעינית.

העדות:

עדות כמשמעותה כן היא, מוסר אותה למשטרה "עד". ה"עד" הוא בעצם מי שיש ביכולתו למסור פרטים אודות אירוע כלשהו כאשר בשלב מסירת העדות העד אינו חשוד מבחינת המשטרה כל עוד אינו הוזהר ע"י החוקר.
יש לזכור כי העדות תהיה חשופה לאחר מכן בפני החשוד בתיק לכשיהפוך לנאשם (במידה ויוגש כנגדו כתב אישום) והחשוד או עורך דינו יוכלו לחקור את העד בגין העדות אותה מסר במשטרה.

חקירה תחת אזהרה:

כאשר אדם מוזהר לפני החקירה, משמעות העניין כי המשטרה רואה בו כנילון. "נילון" הנו בעצם מי שקיימות כנגדו חשדות כי הוא ביצע עבירה פלילית.
לאחר בחינת החקירה תחת אזהרה והראיות שנאספו יקבע קצין משטרה האם הנילון יהפוך להיות חשוד.
ההבדל בין נילון לחשוד הוא משמעותי מאחר ומי שלא הפך להיות חשוד ע"י קצין המשטרה, ייהנה מכך  שלא יהיה לו רשום פלילי. לחשוד להבדיל, מרגע שהפך מנילון לחשוד תמיד יהיה לו רשום פלילי במרשם הפלילי אותו מנהלת משטרת ישראל.

עצות זהב למי שהוזמן להגיע למשטרה:
1. ברר לאיזה סטטוס חקירה הנך מוזמן? למסור עדות? חקירה תחת אזהרה? ידיעה מודיענית?
2. באם הנך מוזמן להיחקר תחת אזהרה רצוי מאוד להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום הפלילי לפני הגעתך לתחנת המשטרה – יעוץ זה הנו קריטי שכן הנחקר תחת אזהרה אינו חייב לענות על כל שישאל, קיימת לו "זכות השתיקה", או הזכות שלא להפליל את עצמו – יעוץ יעיל יכול למנוע הרבה צרות בעתיד.
3. בדוק לאיזו יחידת חקירה הנך מוזמן ומה מקום מושבה? קיימות השלכות משמעותיות האם הנך נחקר ביחידת חקירות החוקרת עבירות קלות, יחידה המטפלת בעבירות אלימות במשפחה, יחידת פשעים או הונאה לדוגמא.
4. גם אם הנך מוזמן למסור עדות, יש לזכור כי המעבר מגביית עדות לחקירה תחת אזהרה הנו מעבר מהיר וטכני, באם העדות תגרום לחוקר לחשוד בך מהר מאוד תהפוך מ"עד" ל"נילון"  ואח"כ ל"חשוד" וזאת ע"י אזהרה בלבד – מומלץ להיוועץ בעו"ד בטרם תגיע למשטרה גם למסירת עדות.
5. גם אם הגעת למשטרה ולא נועצת בעו"ד, זכור בכל שלב הנך זכאי לפי חוק מבלי שהדבר יהווה חיזוק כלשהו כנגדך לבקש לעצור את החקירה ולהשתמש בזכותך להיוועץ בעו"ד.
6. עד, זכור כי עדותך תהיה חשופה בעתיד בפני כל הצדדים בתיק ובפני בית המשפט! – העומד לדין רשאי לצלם את כל חומר החקירה כנגדו לרבות עדותך.